"Za upis na studij talijanskoga jezika nije potrebno predznanje"

Izv. prof. dr. Nedjeljka Balić-Nižić
"Za upis na studij talijanskoga jezika nije potrebno predznanje"

Izv. prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić, pročelnica je studija talijanskoga jezika i književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Predaje kolegije Talijansku kultura i civilizacija, Pjesničke škole i velikani srednjovjekovne talijanske književnosti, Talijanska književnost 20. stoljeća, te je nositeljica kolegija Talijanski jezik (1-6), Drama, proza i poezija u scenskom izričaju i Dramski tekst i njegova ogledala.

Studij talijanskoga jezika i književnosti jedan je od novijih studija na Filozofskom fakultetu, kako se došlo do ideje o pokretanju?

Pokrenut je 2013. godine, zahvaljujući zalaganju tadašnje uprave Filozofskog fakulteta da proširi ponudu studijskih programa u skladu s potrebama suvremenog tržišta rada. Misao vodilja pri osnivanju studija bila je da temeljito poznavanje barem jednoga stranog jezika, a posebice talijanskoga kao jednoga od "većih" jezika Europske unije, omogućuje uspješno i stručno sudjelovanje budućih generacija na tržištu rada u Bosni i Hercegovini i u Europi. Ove godine studij završava prva generacija prvostupnika talijanskog jezika i književnosti, očekujemo da će veći dio njih upisati diplomski studij, te da će oni koji ne nastave studij uspjeti naći zaposlenje u struci.

Premda je još uvijek na samom početku kadrovskog razvoja, studij uz stručna pruža i akademska znanja temeljena na suvremenim spoznajama iz područja filologije i priprema studente za poslijediplomski (specijalistički ili doktorski) studij. Usmjeren je i prema proučavanju hrvatsko-talijanskih kulturnih i povijesnih veza, uspješno surađuje s veleposlanstvom Republike Italije te radi na uspostavi veza i razmjene sa srodnim studijima u Italiji.

Kako je studij koncipiran te koje su njegove posebnosti i prednosti?

Studij talijanskoga jezika i književnosti je dvopredmetan, što znači da se može slobodno kombinirati s drugim dvopredmetnim studijima Filozofskoga fakulteta. Time se studentima omogućava da, prema vlastitim interesima, uz talijanski jezik i književnost upišu drugi strani jezik ili pak neki drugi studij humanističkog ili društvenog usmjerenja.

Studij se temelji na suvremenim znanstvenim spoznajama iz područja filologije i romanistike. Usporediv je s većinom studija talijanistike koji se izvode na filozofskim i sličnim fakultetima u Hrvatskoj (npr. Zagreb, Split, Zadar, Pula, Rijeka) i drugim europskim zemljama. Slijedeći načela Bolonjske deklaracije, program studentima omogućuje punu pokretljivost unutar srodnih i istovjetnih studija talijanistike, ali i drugih humanističkih i društvenih znanosti i disciplina (u prvom redu književnosti i lingvistike) na svim onim visokim učilištima u Europi koja primjenjuju ta načela i čiji su programi međusobno usporedivi ili srodni. Kolegiji na preddiplomskom i diplomskom studiju omogućavaju horizontalnu pokretljivost na srodne preddiplomske studije, a s obzirom na stručnu i znanstvenu usmjerenost diplomskog studija studentu je omogućeno stjecanje stručnih kompetencija i vertikalna pokretljivost, odnosno nastavak školovanja na poslijediplomskim, stručnim i znanstvenim (doktorskim) studijima u zemlji i inozemstvu.

Kakav je interes za studij i iz kojih je razloga potreban studij talijanskog jezika i književnosti?

Prožimanje kulture i povijesti, a danas i ekonomija dviju zemalja, sami po sebi dovoljno svjedoče o potrebi za stručnim prevoditeljima, nastavnicima i poznavateljima talijanskog jezika, kulture i književnosti u našemu društvu. Potreba za osobama s takvim znanjima i vještinama postoji u gotovo svim gospodarskim granama (turizam, trgovina, industrija, komunikacije), školstvu, prevoditeljstvu, državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, izdavaštvu, medijima, te kulturnim i znanstvenim ustanovama. Poseban interes za stručnjacima takvoga profila imaju sve osnovnoškolske, srednjoškolske i brojne visokoškolske obrazovne institucije u Bosni i Hercegovini, kao i privatni i javni subjekti koji se povremeno ili trajno služe uslugama prevođenja. Zbog toga ne čudi da je studij talijanskoga jezika i književnosti pobudio veliko zanimanje, pa se u prve tri godine na preddiplomski studij upisalo ukupno oko 180 studenata.

Postoje li mogućnosti usavršavanja u Italiji za studente talijanskoga jezika?

Ustroj studija u skladu s ECTS bodovnim sustavom omogućuje pokretljivost studenata i nastavnika. Studenti se potiču da se u što većoj mjeri uključe u međunarodne programe razmjene, a posebno se potiče suradnja sa sličnim programima u Hrvatskoj i sa studijem talijanskog jezika i književnosti Odjela za talijanistiku Sveučilišta u Zadru. U nastojanju da se studentima i nastavnicima omogući stručni i studijski boravak u Italiji, vrlo brzo po osnutku studija uspostavljena je suradnja s talijanskim veleposlanstvom u Republici Bosni i Hercegovini i već je realizirano nekoliko susreta, predavanja i projekcija filmova u koordinaciji s Talijanskim kulturnim centrom „Dante Alighieri“ u Sarajevu. Studij je od centra „Dante Alighieri“ i Veleposlanstva Republike Italije u BiH dobio vrijednu donaciju knjiga i udžbenika, a studentima se dodjeljuju stipendije za usavršavanje i pohađanje tečaja talijanskog jezika u Italiji. Velike mogućnosti za studente i nastavnike otvaraju se i u sklopu suradnje Sveučilišta u Mostaru i sveučilišta La Sapienza u Rimu.

Je li potrebno predznanje talijanskoga jezika za upis na studij?

Za upis na studij talijanskoga jezika nije potrebno predznanje, budući da je program prilagođen početnicima i prvi semestar nastava se održava na hrvatskom jeziku, a u drugom semestru se postupno uvode predavanja na talijanskom. Studenti do završetka preddiplomskog studija stječu razinu znanja B1, B2 koja im omogućava komunikaciju na talijanskom jeziku, uključivanje na tržište rada na poslovima jezičnog posredovanja u gospodarskim, upravnim i kulturnim ustanovama, u medijima, izdavaštvu i sl., ili nastavak studija na diplomskoj razini.

treci.ba
 

Uredništvo zadržava pravo cenzure u slučaju govora mržnje ili nepristojnog i neprikladnog govora.

Anketa

Koji medij najčešće pratite?

Mišljenje

doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta
Studentski radio Live streaming
KLIKNI I
SLUŠAJ
Konekcija nije uspostavljena
Studentska
televizija
(youtube
channel)
Studentski
prilog
večernjeg
lista