back to top

Trogodišnji plan rada Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10

Prema Zakonu o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 32/17) i Uredbi o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvješćivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 74/19 i 2/21), trogodišnji plan rada Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 (u daljem tekstu Ministarstvo) je implementacijski dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz relevantnih strateških dokumenata, te operacionalizira nadležnosti tijela uprave i predstavlja osnovu za izradu Dokumenta okvirnog proračuna (DOP), proizlazi iz nadležnosti Ministarstva propisanih Zakonom o unutarnjim poslovima Kantona 10 (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj; 11/23) i Zakona o ustrojstvu i djelokrugu županijske uprave („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 15/99, 2/01, 8/03, 11/07, 8/09, 8/14 i 10/22), te sveobuhvatne analize postojećeg stanja u predmetnoj oblasti.

 

S njim se definira jedan glavni program Ministarstva, na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027. godina i zakonskih nadležnosti Ministarstva. Prilikom izrade trogodišnjeg plana rada, preuzeti su projekti i aktivnosti iz Akcijskoga plana za razdoblje 2025.-2027. godina.

 

Preuzimanje plana (PDF format): plan_rada_25_27.pdf

Mupk10

Izvor: ( livnovine.com / Treci.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima